Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

18:02
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaadurowe adurowe
17:45
2507 6164
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
17:44
8318 df56

littlepawz:

YESSS?????

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viadivi divi
17:44
1017 a072
Reposted fromtwice twice viadivi divi

August 18 2017

15:39
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu vianikotyna nikotyna
15:38
5554 d789
Reposted fromnikotyna nikotyna
15:35
2490 55bc 500

brookedidonato:

I spent some time in the Bahamas this week. Here’s one of my favorites.

Reposted fromdorks dorks vialexxie lexxie
15:33
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viairmelin irmelin
15:33
6513 2081
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
15:32
0600 a3b3 500
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
15:32
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin
15:32
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
15:17
15:15
15:15
6429 2ab5
Reposted frompsychoo psychoo viairmelin irmelin
15:12
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viairmelin irmelin
15:10
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou viajointskurwysyn jointskurwysyn
15:10
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

15:09
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
15:07
2138 5c2d
Reposted frommarysia marysia vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl