Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

19:47
8676 f9a9 500
19:47
4808 2d74 500
Reposted fromfilology filology viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:46
6951 82b0
Reposted fromjustadream justadream viairmelin irmelin
19:46
9704 e357
19:46
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
19:44
19:44
2763 fc26 500
Reposted fromamatore amatore viapsychoviolet psychoviolet
19:44
8670 40c5 500

June 06 2017

09:24

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
09:22
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore vialexxie lexxie
09:21
09:20
09:20
6418 ac88 500
09:20
4983 91d1 500
Reposted fromjecer jecer viapsychoviolet psychoviolet
09:19
6406 6109 500
09:18
1798 c7b4 500
Reposted fromsohryu sohryu viairmelin irmelin
09:17
8377 c2bf 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
09:16
3649 fbf4 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
09:16
7339 9847
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin

May 27 2017

08:04
5890 0e8a
Reposted fromamatore amatore via2noti 2noti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl