Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

00:31
9251 a970
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
00:28
4948 4fcf
Reposted frompiehus piehus vialetmego letmego
00:26
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vialetmego letmego
00:25
Reposted fromFlau Flau vialetmego letmego
00:25
Reposted fromKubitsky Kubitsky viajointskurwysyn jointskurwysyn
00:24
00:24
00:23
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viairmelin irmelin
00:22
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
00:21
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viairmelin irmelin
00:20
7209 45b6 500
Reposted fromblotind blotind viairmelin irmelin
00:19
0193 6f68 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
00:17
1560 66c0 500
Reposted fromtfu tfu vianothingwrong nothingwrong
00:16
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
00:16
00:15
4242 110c 500
Reposted fromluron luron viairmelin irmelin

February 12 2018

17:02
3224 213f
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
17:02
4841 58d0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
16:38
5907 8326 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viairmelin irmelin
16:35
Deamon by Antonio J. Manzanedo
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl