Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

21:23
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaadurowe adurowe

April 28 2017

20:06
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viabrzask brzask
20:06

repress:

Do you ever want to talk to someone but

1) You feel like you’re bothering them or coming off clingy
2) You don’t have anything to say, you just want to talk to them
3) You don’t know how to hold a conversation to save your life 

20:05
Reposted fromgruetze gruetze viatwice twice
18:43
4555 90a0
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viabrzask brzask
18:43
18:43
1235 fe32 500
Reposted fromkarora karora viabrzask brzask
18:42
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
18:41
4335 1358
kochaj sie ze mna dusza, bo cialem kazdy potrafi ..
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viamatkojej matkojej
18:37
3609 8148
Reposted fromappreciation appreciation viapczk pczk
18:36
9996 b8f5
18:33
9427 d217
Reposted fromretaliate retaliate viamatkojej matkojej

April 16 2017

09:56

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viairmelin irmelin
09:55
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
09:54
0728 d193
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
09:52
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder vialexxie lexxie
09:52
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaemtezmazupe emtezmazupe
09:51
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
09:51
Rzuciłem się w życie, choć moja łódź od samego początku miała dziurę w dnie.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromcytaty cytaty vialexxie lexxie
09:49
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl