Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

09:56

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viairmelin irmelin
09:55
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
09:54
0728 d193
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
09:52
Człowiek zawsze jest sam, ze strachu stara się z kimś związać, by pokonać samotność, co - w ostatecznym rozrachunku - nigdy się nie udaje; dlatego należy znaleźć taką osobę, która w twoim towarzystwie poczuje, że była, jest i będzie, od zawsze i na zawsze - samotna; a kiedy dwie takie osoby się spotkają, zjednoczone w rozumieniu samotności, wtedy ogarnia je słodko-gorzkie szczęście, bo wiedzą, że w drugim człowieku znajdują spokój, biorący się z zaakceptowania prawa, którego nie sposób złamać.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromMissMurder MissMurder vialexxie lexxie
09:52
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaemtezmazupe emtezmazupe
09:51
 Jak dowiedli socjologowie-statystycy, fraza "należy w życiu spróbować wszystkiego", znacznie częściej oznacza narkotyki i amatorskie porno, niż fizykę kwantową czy chemię molekularną. 
— // lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
09:51
Rzuciłem się w życie, choć moja łódź od samego początku miała dziurę w dnie.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromcytaty cytaty vialexxie lexxie
09:49
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish vialexxie lexxie
09:46
7408 10e5 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viabrzask brzask
09:46
8802 8bb7
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
09:45
6099 9e0b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
09:44
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viabrzask brzask
09:44
Seks jest dla wszystkich, ale wzajemna miłość po nim tylko dla zakochanych.
— Nie mów nikomu-Harlan Coben
Reposted frommslexi mslexi viabrzask brzask
09:44
7660 e95f 500
Reposted fromtichga tichga viabrzask brzask
09:43
1576 e701 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
09:43
Jestem bezradny, jestem jak organiczna definicja angielskiego słówka „pathetic", jestem jak podstarzały Donnie Darko, jestem potencjalnym samobójcą z miłości przez utopienie, jestem jak otwarta czakra, cieknący kran i krwawiący nos.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viabrzask brzask
09:42
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaemtezmazupe emtezmazupe
09:42
2347 6ed6 500
Reposted frombrzask brzask

March 24 2017

22:25
6934 1eae 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
22:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl