Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

19:49
3338 9c24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
19:49
Reposted fromewelina ewelina vialexxie lexxie

April 24 2018

20:26
20:26
6042 4edd 500
Świetlicki - lekarz diagnosta. 

April 23 2018

15:47
4024 99db 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viayanek yanek
15:46
5957 cca7 500
Reposted fromsavatage savatage viayanek yanek
15:45
3118 b266
Reposted fromkjuik kjuik viayanek yanek
15:45
7400 2c0f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viayanek yanek
15:41
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin

April 22 2018

19:41
3629 7a03
Reposted from4777727772 4777727772 viacats cats
19:40

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover viairmelin irmelin

April 18 2018

20:24
9631 a73c
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:23
0297 aefe 500
Reposted frommyrla myrla viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:22
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:21
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
20:20
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
20:19
1708 2f84
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaextrahot extrahot
20:19
7014 7f93
Reposted fromKisiel66 Kisiel66 viaextrahot extrahot
20:19
3312 a4e7
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

April 15 2018

11:50
8823 b86e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl