Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

20:52
5538 9568
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi

December 03 2017

10:56
1205 9e45
10:55
- Oczekiwałam od Ciebie trochę miłości - A czy ja zostałem wyprodukowany po to, żeby spełniać określoną rolę zapisaną w scenariuszu?
— Zosia i Tomek (Beksińscy)
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
09:23
2634 72cc 500
Julian Tuwim

December 02 2017

20:03
0920 d482
Reposted fromGIFer GIFer viadivi divi
20:03
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadivi divi
20:01

Samotność to jest wtedy, kiedy każdy tramwaj jest dobry

— zasłyszane
Reposted frommoralna moralna viadivi divi
20:01
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viadivi divi
20:00
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
19:59
3243 3d40
Reposted fromdatfeel datfeel viairmelin irmelin
19:58
5434 71ba
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
19:58
9803 b0ba
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
19:58
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viairmelin irmelin

November 28 2017

17:10
Ostatnio moje myśli krążą tylko koło jednego marzenia... 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viadivi divi

November 09 2017

21:31
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:31
21:31
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:26
2464 ac6b 500
Reposted fromdivi divi
21:26
21:26
2916 86ee
Reposted fromdivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl